Miljö

Wahléns Åkeri samarbetar med Sveriges åkeriföretags miljönätverk med syfte att få nya inputs och kunna påverka övriga branscher. Vi är måna om hög trafiksäkerhet för bland annat säker skogskvalitet på väg. För att minska däckslitage och utsläpp försöker vi i möjligaste mån öka nyttolaster och returkörningar.

Kvalitetssäker transport

Wahléns åkeri garanterar att våra tjänster och åtaganden alltid genomförs med minsta möjliga miljöpåverkan samt trafiksäkert sätt. Våra fordon är certifierade enligt kriterierna för vägverkets ”gröna fordon” och våra yrkeschaufförer har genomgått vägverkets utbildningar i trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Transporter i Östergötland för skogsindustri och lantbruk – Lastar och lossar med egen kran