Välkommen till Wahléns Åkeri AB Söderköping

Välkommen

Våra yrkeschaufförer utför snabba och effektiva transporter för skogsbolag, skogsägareföreningar och lantbruk. Vi transporterar timmer, massaved, bränsleved, rundvirke, halm och ensilage. Vi garanterar ultimat leveransprecision! 

Timmertransporter

Läs mer

Lantbrukstjänst

Läs mer

Om Wahléns Åkeri AB

Läs mer

Kvalitetssäker transport 

Wahléns åkeri garanterar att våra tjänster och åtaganden alltid genomförs med minsta möjliga miljöpåverkan samt trafiksäkert sätt. Våra fordon är certifierade enligt kriterierna för vägverkets ”gröna fordon” och våra yrkeschaufförer har genomgått vägverkets utbildningar i trafiksäkerhet och miljöpåverkan. Transporter i Östergötland för skogsindustri och lantbruk – Lastar och lossar med egen kran

Länkar till kunder och samarbetspartners

Vi transporterar bland annat

  • Halm
  • Ensilage
  • Timmer
  • Massaved
  • Bränsleved
  • Rundvirke

Vi lastar och lossar med egen kran.