Timmertransporter

Yrkeschaufförerna på åkeriet har lång erfarenhet av timmertransporter och övriga skogstransporter. Vi ser till att timret, ved och annat virke ger dig positiv ekonomisk tillväxt genom noggrann och säker transport. Trafiksäker transport säkerställer timrets kvalitetsegenskaper!