Miljö

Wahléns Åkeri samarbetar med Sveriges åkeriföretags miljönätverk med syfte att få nya inputs och kunna påverka övriga branscher.  Vi är måna om hög trafiksäkerhet  för bland annat säker skogskvalitet på  väg. För att minska däckslitage och utsläpp försöker vi i möjligaste mån öka nyttolaster och returkörningar.